O spoločnosti

Filbyt s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% účasťou Mesta Fiľakovo.Vzťahy s Mestom Fiľakovo sú zakotvené v Zakladacej listine spoločnosti, ktorá bola aktualizovaná dňa 31.10.2014. Spoločnosť zabezpečuje okrem výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody aj správu bytov a nebytových priestorov, zabezpečuje pravidelné kontroly, revízie, rieši havarijné stavy a pod.

Predmet činnosti:
– prenájom bytov a nebytových priestorov
– obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
– oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
– vodinštalatérstvo a kurenárstvo
– plynoinštalatérstvo
– kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
– kúpa tovaru na účely jeho predaja prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
– sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
– reklama a propagačná činnosť
– podnikateľské poradenstvo
– výroba tepla, rozvod tepla
– montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
– opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
– výroba jednoduchých výrobkov z kovu
– opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
– výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
– čistenie kanalizačných systémov
– prípravné práce k realizácii stavby
– dokončovacie stavebné práce k realizácii exteriérov a interiérov
– správa údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností
– uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Spoločník: Mesto Fiľakovo, v zastúpení Mgr. Attila Agócs, PhD.- primátor mesta
Výška podielu na zákl.imaní: 100 %
Dozorná rada:
Bc.Erika Szabová
Mgr..Visnyai Attila Ing.Kerekes László
Tibor Czupper
Ing.Zoltán Varga
Konateľ spoločnosti: Ing. Štefan Estergomi od 01.04.2014

Základné údaje o spoločnosti:

Názov a sídlo: Filbyt s.r.o. 1.mája 11, 986 01 Fiľakovo
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v obchodnom registri na Okresno súde

V Banskej Bystrici, v odd. Sro, vložka č.10334/S

Deň zápisu: 19.04.2005

IČO: 36 636 916
DIČ: 2021995646
IČ DPH: SK2021995646

Preložiť »