Údržba a opravy

Údržba a opravy
Obnovená kotolňa SO-08 1.mája 15-21
Obnovená kotolňa SO-07 Školská 4
Nová akumulačná nádrž na TÚV v kotolni K3 Farská lúka
Nová tlaková stanica na zabezpečenie tlaku TÚV v okruhu kotolne K2 Železničná
Preložiť »