Filbyt, s.r.o. Fiľakovo

Filbyt s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% účasťou Mesta Fiľakovo.Vzťahy s Mestom Fiľakovo sú zakotvené v Zakladacej listine spoločnosti, ktorá bola aktualizovaná dňa 31.10.2014.

Výroba tepla a TÚV Správa bytov

Správa bytov

Výroba tepla a TÚV

Aktuality

Preložiť »