Počasie Fiľakovo - Svieti.com
Meniny má:
Ľudmila

Filbyt s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% účasťou Mesta Fiľakovo.Vzťahy s Mestom Fiľakovo sú zakotvené v Zakladacej listine spoločnosti, ktorá bola aktualizovaná dňa 31.10.2014. Spoločnosť zabezpečuje okrem výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody aj správu bytov a nebytových priestorov, zabezpečuje pravidelné kontroly, revízie, rieši havarijné stavy a pod... viac TU...


Správu bytov zabezpečujú všetci TH pracovníci. Táto činnosť  zahŕňa hlavne  zabezpečenie rôznych služieb od iných dodávateľov, ako je dodávka pitnej vody, elektrickej energie  pre osvetlenie spoločných priestorov, televízneho signálu, revízie vyhradených technických zariadení od spoločnosti Filbyt s.r.o., zabezpečenie dodávky tepla, teplej úžitkovej vody, vedenie evidencie a účtovníctva pre jednotlivé domy v správe spoločnosti... viac TU


Stav fondu opráva podľa jednotlivých domoch a mesiacoch nájdete TU


Zmluvy o správe domov podľa jednotlivých bytoviek nájdete TU


Výroba tepla a dodávka teplej úžitkovej vody je zabezpečená v troch lokalitách s kotlami na zemný plyn a v kotolni K2 na ulici Železničnej aj kotlom na drevnú štiepku... viac TU


 

Ú V O D